Stránky věnované pravidelným výstavám psů

Pan rozhodčí Pettkó Csaba bohužel musel svou účast na výstavě zrušit. Jako náhradu pro posuzování KV klubu málopočetných dogovitých plemen jsme oslovili pana rozhodčího Andraše Polgara, který naši nabídku laskavě přijal.